Header New Beetle (front)
Homepage
My Volkswagens
My Motorcycle
My Mazda 6
Curriculum Vitae
Software Projects
Private Information

Select one of the items listed above.

The homepage provides a general introduction about who I am, what I do and what I like

All lot of information and pictures of my 1950 Beetle and 2000 New Beetle.

Some pictures of my 1994 Honda VFR-750F

Some pictures of my 2004 Mazda 6 Executive (136bhp diesel)

Overview of my work experiences
(in Dutch only)

The photo gallery contains pictures of holidays, cars, etc...

Overview and downloads of some of my private software projects.

Personal information, such as my address, phonenumber, etc...
(password protected)


Algemeen
Profielschets

Cross Point
NUON Weilandproef
Schiphol FIFA
Yokogawa
Siemens/BenQ (TMS)
Rijkswaterstaat
Alstom Transport
Toock Sports
Siemens (Bluetooth)
Siemens (compressie)
Nedap Agri
KC Microsoft Windows
Vitatron
OcÚ
Van Vliet - Pijnacker
Fico Trim & Form Systems
Rotor
Siemens Nixdorf
Locamation
IBM Nederland
Opdrachtgever : Alstom Transport
Eindprodukt : DDC/MDC Service Applicatie (winCOMM)
Tijdvak : maart 2002 - december 2002

Omschrijving:

Alstom Transport is een bedrijf dat o.a. de electronische aansturing maakt voor treinen en trams. Voorheen was het onderdeel van Holec concern. In de 90-er jaren heeft dit bedrijf een embedded systeem (DDC, later MDC) ontwikkeld die zorg draagt voor de aansturing van de trein of tram. Een kenmerk van deze systemen is dat ze een lifetime hebben van tientallen jaren. In de loop der jaren zijn er verschillende projecten geweest die onderling licht verschillen.

Voor de DDC en MDC is ook een service applicatie beschikbaar die tegelijkertijd is ontwikkeld en werkt onder DOS. Deze applicatie draait niet goed op de moderne PC's met Windows en moest dus geporteerd worden. Er is besloten tot een volledige rewrite van de software met behulp van Borland C++ Builder. Eenvoudig gesteld is de service een VT-100 emulator (zoals Hyperterminal) met allerlei extensies voor gebruik met de DDC en MDC. Een belangrijk uitgangspunt was dat de software in de DDC en MDC niet aangepast mocht worden en gebruikers relatief snel konden overstappen naar de nieuwe applicatie.

Ik vervulde de rol van teamleider binnen dit projekt en was primair verantwoordelijk voor het ontwerp en implementatie van het eindprodukt. Ook vervulde ik de rol als coach voor de wat minder ervaren collega's die meewerkten aan dit projekt. Het project is in-house bij ICT uitgevoerd op CMM level 3.

Bijzonderheden:

Apparatuur : IBM compatible PC
Programmeertalen : C++ (met Borland extensies)
Operating Systemen : Windows 95/98/ME
Windows NT4/2000/XP
Protocollen : Proprietary Holec/Alstom protocollen
RS-232 seriel communication
Tools : Borland C++ Builder v5.0
PVCS Version Manager, PVCS Tracker
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Page last updated at Apr 23, 2009