Header New Beetle (front)
Homepage
My Volkswagens
My Motorcycle
My Mazda 6
Curriculum Vitae
Software Projects
Private Information

Select one of the items listed above.

The homepage provides a general introduction about who I am, what I do and what I like

All lot of information and pictures of my 1950 Beetle and 2000 New Beetle.

Some pictures of my 1994 Honda VFR-750F

Some pictures of my 2004 Mazda 6 Executive (136bhp diesel)

Overview of my work experiences
(in Dutch only)

The photo gallery contains pictures of holidays, cars, etc...

Overview and downloads of some of my private software projects.

Personal information, such as my address, phonenumber, etc...
(password protected)


Algemeen
Profielschets

Cross Point
NUON Weilandproef
Schiphol FIFA
Yokogawa
Siemens/BenQ (TMS)
Rijkswaterstaat
Alstom Transport
Toock Sports
Siemens (Bluetooth)
Siemens (compressie)
Nedap Agri
KC Microsoft Windows
Vitatron
OcÚ
Van Vliet - Pijnacker
Fico Trim & Form Systems
Rotor
Siemens Nixdorf
Locamation
IBM Nederland
Opdrachtgever : Siemens (via ICT)
Eindprodukt : Compressie tool voor ROM-strings
Tijdvak : november 2000

Omschrijving:

De moderne draadloze telefoons zijn geavanceerde apparaten, waarin veel teksten voorkomen en meestal ook in verschillende talen. Deze teksten kosten een aanzienlijke hoeveelheid ROM geheugen. Om meer geheugen vrij te maken voor andere toepassingen is er besloten om de teksten te comprimeren. Hiervoor kan geen standaard programma als ZIP gebruikt worden, omdat de teksten relatief kort zijn en afzonderlijk moeten kunnen worden gedecomprimeert.

Mijn taak was het uitzoeken van een algoritme die teksten flink kon comprimeren. Een bijkomende belangrijke eis was dat decompressie snel was en weinig ROM en RAM geheugen in beslag nam. Het Ziv-Lempel algoritme is gebruikt als basis en aangepast voor deze specifieke eisen. Er is ook een analyse tool geschreven, waarmee de ideale compressie tabellen bepaald en bekeken kunnen worden. Dit geeft meer inzicht in welke teksten goed gecomprimeert kunnen worden.

De compressie-tool is gemaakt onder Windows 2000 en is volledig te integreren in het reguliere build-proces. De tool genereert ANSI-C compliant code, inclusief de decompressie routine. De decompressie routine neemt in de telefoon nog geen 300 bytes in beslag en geeft geen merkbare vertraging. De compressie ratio is ongeveer 50%, waardoor er 50Kb ROM bespaart wordt. De compressie van teksten levert een dermate grote geheugenswinst op en kost dermate weinig snelheid dat er door ICT onderzoek gedaan wordt om deze tool bruikbaar te maken voor andere embedded producten.

Bijzonderheden:

Apparatuur : IBM compatible PC
Programmeertalen : C++ (met STL) voor de compressie tool
C voor de decompressie routine (8051)
Operating Systemen : Windows NT4/2000
Tools : Microsoft Visual C++ v6.0
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Page last updated at Apr 23, 2009