Header New Beetle (front)
Homepage
My Volkswagens
My Motorcycle
My Mazda 6
Curriculum Vitae
Software Projects
Private Information

Select one of the items listed above.

The homepage provides a general introduction about who I am, what I do and what I like

All lot of information and pictures of my 1950 Beetle and 2000 New Beetle.

Some pictures of my 1994 Honda VFR-750F

Some pictures of my 2004 Mazda 6 Executive (136bhp diesel)

Overview of my work experiences
(in Dutch only)

The photo gallery contains pictures of holidays, cars, etc...

Overview and downloads of some of my private software projects.

Personal information, such as my address, phonenumber, etc...
(password protected)


Algemeen
Profielschets

Cross Point
NUON Weilandproef
Schiphol FIFA
Yokogawa
Siemens/BenQ (TMS)
Rijkswaterstaat
Alstom Transport
Toock Sports
Siemens (Bluetooth)
Siemens (compressie)
Nedap Agri
KC Microsoft Windows
Vitatron
OcÚ
Van Vliet - Pijnacker
Fico Trim & Form Systems
Rotor
Siemens Nixdorf
Locamation
IBM Nederland
Fico Trim & Form Systems
Opdrachtgever : Fico Trim & Form Systems (via ICT)
Eindprodukt : Fibes (Prism 2 project)
Tijdvak : juni 1995 - december 1996

Omschrijving:

Fico Trim & Form Systems is een ISO-9001 gecertificeerd bedrijf dat machines maakt om de eindverwerking van de IC productie te verzorgen. Voor het Prism 2 project houdt dit in dat de machine de IC's uit de zogenaamde leadframes snijdt, de pootjes buigt, de IC's test, markeert en daarna verpakt. Hierbij wordt in een database bijgehouden welke IC's de machine passeren en wat de testresultaten zijn.

Voor de Fibes lijn worden OS9 systemen gebruikt om de units te besturen. Deze units worden op hun beurt weer bestuurd door een viertal user interfaces, werkend onder MS-Windows v3.11. Voor de besturing van de lijn is een aparte host die met de user interfaces communiceert via het SECS/GEM protocol. Voor het bijhouden van alle gegevens is een Tracking PC aanwezig die werkt onder Windows NT met SQL Server.

Mijn taak was het analyseren, ontwerpen en implementeren van de user interfaces voor de Fibes lijn. Als ontwikkelingsplatform is Windows NT gebruikt en als target platform Windows for Workgroups v3.11. Tijdens de ontwerpfase heb ik System Architect als CASE tool gebruikt ter ondersteuning van de ontwikkeling volgens de Yourdon methode. Om de documenten en code te beheren wordt PVCS gebruikt voor het versiebeheer. In het laatste half jaar van het project heb ik het onderhoud en de uitbreidingen op de Tracking PC verzorgd. Na de installatie van de machine ben ik voor 4 weken naar Tempe (VS) afgereisd om de start-up van de machine mede te begeleiden.

Bijzonderheden:

Apparatuur : IBM compatible PC
Programmeertalen : C, C++
Visual Basic for Applications
Operating Systemen : MS-DOS met MS-Windows for Workgroups v3.11
MS-Windows NT v3.51
Protocollen : TCP/IP, UDP/IP
SECS/GEM
CAN
Tools : Visual C++ v1.52 (16-bit) en Visual C++ v4.2 (32-bit)
MS-Access
MS-SQL Server v6.0
System Architect
PVCS & Configuration Builder
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Page last updated at Apr 23, 2009