Header New Beetle (front)
Homepage
My Volkswagens
My Motorcycle
My Mazda 6
Curriculum Vitae
Software Projects
Private Information

Select one of the items listed above.

The homepage provides a general introduction about who I am, what I do and what I like

All lot of information and pictures of my 1950 Beetle and 2000 New Beetle.

Some pictures of my 1994 Honda VFR-750F

Some pictures of my 2004 Mazda 6 Executive (136bhp diesel)

Overview of my work experiences
(in Dutch only)

The photo gallery contains pictures of holidays, cars, etc...

Overview and downloads of some of my private software projects.

Personal information, such as my address, phonenumber, etc...
(password protected)


Algemeen
Profielschets

Cross Point
NUON Weilandproef
Schiphol FIFA
Yokogawa
Siemens/BenQ (TMS)
Rijkswaterstaat
Alstom Transport
Toock Sports
Siemens (Bluetooth)
Siemens (compressie)
Nedap Agri
KC Microsoft Windows
Vitatron
OcÚ
Van Vliet - Pijnacker
Fico Trim & Form Systems
Rotor
Siemens Nixdorf
Locamation
IBM Nederland
Opdrachtgever : Kenniscentrum Microsoft Windows (via ICT)
Eindprodukt : Bubbles for Pocket PC
Tetris for Pocket PC
Tijdvak : september 2000

Omschrijving:

Als trekker van het kenniscentrum Microsoft Windows heb ik de maand september gebruikt om te onderzoeken wat de mogelijkheden van Windows CE zijn voor ICT. Hierbij zijn o.a. de real-time aspecten, de grafische mogelijkheden en de ontwikkelomgeving van Windows CE onderzocht. Als pilot project zijn hiervoor een tweetal spelletjes ontwikkeld.

Het eerste programma genaamd Bubbles for Pocket PC is ontwikkeld om de Windows CE ontwikkelomgeving (Embedded Visual C++) te onderzoeken. Het gebruik van de Pocket PC emulator, debugging mogelijkheden zijn binnen het kader van dit programma verder uitgediept. Ook is onderzocht naar de mogelijkheden voor code-sharing tussen Win32 en Windows CE programmatuur. Het tweede programma genaamd Tetris for Pocket PC gaat nog wat verder en bevat ook mogelijkheden voor IrDA (infrarood support).

Beide programma's zijn gemaakt met Embedded Visual C++ v3.0, waarbij gebruik is gemaakt van ATL en WTL (deels geporteerd). Beide programma's staan nu als freeware op de website en Tetris for Pocket PC is op dit moment het meest gedownloade (freeware) spel op http://www.pocketgear.com.

Bijzonderheden:

Apparatuur : Pocket PC (bijvoorbeeld Compaq iPaq H3600)
Programmeertalen : C++ (gebruikmakend van ATL, WTL en STL)
Operating Systemen : Microsoft Windows CE v3.0
Microsoft Windows 2000
Tools : Microsoft Embedded Visual C++ v3.0
Microsoft SDK for Pocket PC
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Page last updated at Apr 23, 2009