Header New Beetle (front)
Homepage
My Volkswagens
My Motorcycle
My Mazda 6
Curriculum Vitae
Software Projects
Private Information

Select one of the items listed above.

The homepage provides a general introduction about who I am, what I do and what I like

All lot of information and pictures of my 1950 Beetle and 2000 New Beetle.

Some pictures of my 1994 Honda VFR-750F

Some pictures of my 2004 Mazda 6 Executive (136bhp diesel)

Overview of my work experiences
(in Dutch only)

The photo gallery contains pictures of holidays, cars, etc...

Overview and downloads of some of my private software projects.

Personal information, such as my address, phonenumber, etc...
(password protected)


Algemeen
Profielschets

Cross Point
NUON Weilandproef
Schiphol FIFA
Yokogawa
Siemens/BenQ (TMS)
Rijkswaterstaat
Alstom Transport
Toock Sports
Siemens (Bluetooth)
Siemens (compressie)
Nedap Agri
KC Microsoft Windows
Vitatron
OcÚ
Van Vliet - Pijnacker
Fico Trim & Form Systems
Rotor
Siemens Nixdorf
Locamation
IBM Nederland
Opdrachtgever : Rijkswaterstaat - Meetkundige Dienst (via ICT)
Eindprodukt : WATPAS
Tijdvak : januari 2003 - september 2003

Omschrijving:

De meetkundige dienst van Rijkswaterstaat houdt zich o.a. bezig met het verzamelen van hoogte gegevens van Nederland. Hiervoor heeft ICT op basis van Windows en Windows CE het inwinnings en verwerkings programma WATPAS gemaakt. Met de portable toepassing op basis van Windows CE is het mogelijk om de gegevens in te lezen. Met de desktop toepassing kunnen de gegevens samengevoegd en bewerkt worden.

Ik was voor het WATPAS project technisch eindverantwoordelijk. Dit hield in dat ik o.a. de architectuur heb opgezet. De basis voor de architectuur is een modulaire opzet, waarbij een zeer groot gedeelte van de code op beide platformen gebruikt wordt. Verder draag ik zorg voor de integratie van alle code en was configuratie manager voor dit project. De technische aansturing van de overige teamleden maakte ook deel uit van mijn taken.

Door het grote hergebruik en uniformiteit van code is de WATPAS applicatie een robuuste applicatie gebleken. Met name de beperkte resources op de handheld PC bleken een grote uitdaging. Door risico's in een vroeg stadium te onderkennen en daarop actie te ondernemen zijn er geen grote problemen tijdens dit project opgetreden. Het product is inmiddels tot grote tevredenheid van rijkswaterstaat in gebruik.

Bijzonderheden:

Apparatuur : IBM compatible PC
Itronix FEX21 Handheld PC
Programmeertalen : C++
Transact SQL
Operating Systemen : Windows 98/ME/NT4/2000/XP
Windows CE v2.11 (H/PC pro v3.0) en v3.0 (HPC 2000)
O.S. Extensies : SQL-DMO (Win32)
OLEDB (Win32 & WinCE)
Microsoft ActiveSync v3.7 (incl. installatie)
zlib v1.1.4 (compressie, geporteerd naar WinCE)
Protocollen : RS-232 (Windows CE)
Tools : Microsoft Visual C++ v6.0
Microsoft Embedded Visual C++ v3.0
Microsoft SQL Server 2000
Microsoft SQL Server 2000 for Windows CE v1.1, v2.0
Microsoft Platform SDK for H/PC Pro v3.0 en HPC 2000
PVCS Version Manager, PVCS Tracker
DoxyGen
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Page last updated at Apr 23, 2009