Header New Beetle (front)
Homepage
My Volkswagens
My Motorcycle
My Mazda 6
Curriculum Vitae
Software Projects
Private Information

Select one of the items listed above.

The homepage provides a general introduction about who I am, what I do and what I like

All lot of information and pictures of my 1950 Beetle and 2000 New Beetle.

Some pictures of my 1994 Honda VFR-750F

Some pictures of my 2004 Mazda 6 Executive (136bhp diesel)

Overview of my work experiences
(in Dutch only)

The photo gallery contains pictures of holidays, cars, etc...

Overview and downloads of some of my private software projects.

Personal information, such as my address, phonenumber, etc...
(password protected)


Algemeen
Profielschets

Cross Point
NUON Weilandproef
Schiphol FIFA
Yokogawa
Siemens/BenQ (TMS)
Rijkswaterstaat
Alstom Transport
Toock Sports
Siemens (Bluetooth)
Siemens (compressie)
Nedap Agri
KC Microsoft Windows
Vitatron
Ocť
Van Vliet - Pijnacker
Fico Trim & Form Systems
Rotor
Siemens Nixdorf
Locamation
IBM Nederland
Opdrachtgever : Rotor B.V.
Eindprodukt : Relecat voor Windows
Tijdvak : juni 1994 - juni 1995

Omschrijving:

Rotor is een ISO-9001 gecertificeerd bedrijf dat elektromotoren maakt. Het wil de klanten een catalogus in elektronische vorm aanbieden. De meerwaarde hiervan is dat een computerprogramma enige intelligentie kan bevatten. Het programma kan bijvoorbeeld grafieken op het scherm (of printer) tekenen die de karakteristiek van een motor onder bepaalde omstandigheden weergeeft. De omstandigheden kan de klant zelf vrij kiezen, waardoor hij een motor kan bestellen die bij de gegeven condities het beste past.

Mijn taak was het analyseren, ontwerpen en implementeren van het gehele Relecat programma. Voor de implementatie heb ik gekozen voor een object georiŽnteerde aanpak in C++, waarbij ik gebruik heb gemaakt van de Microsoft Foundation Classes.

Bijzonderheden:

Apparatuur : IBM compatible PC
Programmeertalen : C++
Operating Systemen : PC-DOS met MS-Windows v3.1
Tools : Symantec C++ v6.1 (met MFC v2.0)
Visual C++ v1.52 (met MFC v2.5)
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Page last updated at Apr 23, 2009