Header New Beetle (front)
Homepage
My Volkswagens
My Motorcycle
My Mazda 6
Curriculum Vitae
Software Projects
Private Information

Select one of the items listed above.

The homepage provides a general introduction about who I am, what I do and what I like

All lot of information and pictures of my 1950 Beetle and 2000 New Beetle.

Some pictures of my 1994 Honda VFR-750F

Some pictures of my 2004 Mazda 6 Executive (136bhp diesel)

Overview of my work experiences
(in Dutch only)

The photo gallery contains pictures of holidays, cars, etc...

Overview and downloads of some of my private software projects.

Personal information, such as my address, phonenumber, etc...
(password protected)


Algemeen
Profielschets

Cross Point
NUON Weilandproef
Schiphol FIFA
Yokogawa
Siemens/BenQ (TMS)
Rijkswaterstaat
Alstom Transport
Toock Sports
Siemens (Bluetooth)
Siemens (compressie)
Nedap Agri
KC Microsoft Windows
Vitatron
OcÚ
Van Vliet - Pijnacker
Fico Trim & Form Systems
Rotor
Siemens Nixdorf
Locamation
IBM Nederland
Opdrachtgever : Schiphol (via ICT)
Eindprodukt : FIFA2NT
Tijdvak : mei 2006 - augustus 2006 (deels parttime)

Omschrijving:

Schiphol is op zoek naar een architectuur die voor een breed scala aan mobiele diensten kan worden ingezet. Hiervoor worden, op Windows CE gebaseerde, PDA's gebruikt. Kenmerken van deze applicaties zijn dat ze veelal disconnected zijn en moeten kunnen werken via een LAN, wireless LAN of GPRS verbinding. ICT is uit een grote groep aanbieders geselecteerd om hiervoor een architectuur op te zetten.

Ik heb een architectuur gepresenteerd die voldoet aan de wensen van Schiphol. Deze architectuur is gebaseerd op het .NET Compact Framework. Ook is er een "proof of concept" applicatie geschreven. De applicatie wisselt periodiek gegevens uit met het backoffice systeem, zonder tussenkomst van de eindgebruiker. Alle communicatie aspecten zijn transparant voor de eindgebruiker en het systeem kiest automatisch altijd de snelste (en goedkoopste) verbinding.

In mijn rol als architect heb ik gezorgd voor de definitie van een generieke architectuur voor de synchronisatie met de backoffice. Dit model is ook toepasbaar voor andere applicaties voor Schiphol. Verder heb ik gewerkt aan belangrijke onderdelen van de proof of concept. Ook maakte de aansturing van de overige teamleden en het contact met de klant deel uit van mijn werkzaamheden.

Bijzonderheden:

Apparatuur : Dolphin PDA
Programmeertalen : C#
Operating Systemen : Windows Mobile v5.0
O.S. Extensies : Microsoft .NET Compact Framework v2.0
OpenNETCF Smart Device Framework 2.0
Protocollen : SOAP (XML web services)
Tools : Microsoft Visual Studio 2005 Professional
Microsoft SQL Server 2005 Mobile edition
PVCS Version Manager, PVCS Tracker
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Page last updated at Apr 23, 2009