Header New Beetle (front)
Homepage
My Volkswagens
My Motorcycle
My Mazda 6
Curriculum Vitae
Software Projects
Private Information

Select one of the items listed above.

The homepage provides a general introduction about who I am, what I do and what I like

All lot of information and pictures of my 1950 Beetle and 2000 New Beetle.

Some pictures of my 1994 Honda VFR-750F

Some pictures of my 2004 Mazda 6 Executive (136bhp diesel)

Overview of my work experiences
(in Dutch only)

The photo gallery contains pictures of holidays, cars, etc...

Overview and downloads of some of my private software projects.

Personal information, such as my address, phonenumber, etc...
(password protected)


Algemeen
Profielschets

Cross Point
NUON Weilandproef
Schiphol FIFA
Yokogawa
Siemens/BenQ (TMS)
Rijkswaterstaat
Alstom Transport
Toock Sports
Siemens (Bluetooth)
Siemens (compressie)
Nedap Agri
KC Microsoft Windows
Vitatron
OcÚ
Van Vliet - Pijnacker
Fico Trim & Form Systems
Rotor
Siemens Nixdorf
Locamation
IBM Nederland
Opdrachtgever : Siemens Mobile / BenQ (via ICT)
Eindprodukt : Test Management Systeem (TMS)
Tijdvak : augustus 2003 - mei 2006

Omschrijving:

Het Test Management Systeem (TMS) is een systeem om het testen en certificeren van mobiele telefoons te automatiseren. Dit is een bijzonder complex proces die een tailer-made oplossing vereist.

Het systeem is volledig gebaseerd op Microsoft .NET. De client communiceert middels XML webservices met de server. Deze webservices roepen de onderliggende componenten aan die de informatie verwerken. Alle informatie is opgeslagen in een SQL Server 2000 database. De verschillende sites in de wereld synchroniseren de databases onderling middels geavanceerde replicatie mechanismen.

Ik ben voor het Siemens TMS project technisch eindverantwoordelijk voor het server gedeelte. Het opzetten en bewaken van de architectuur behoorde tot mijn primaire taken. Evenals het opzetten van de database inclusief database replicatie. Door de complexiteit van het systeem en de omvang van het team was dit een behoorlijke uitdaging. Niet iedereen binnen het team was ervaren op gebied van .NET of SQL, dus ook ondersteuning was een belangrijke taak.

Bijzonderheden:

Apparatuur : IBM compatible PC
Programmeertalen : C#
Transact-SQL
Operating Systemen : Windows 2000/XP/2003
O.S. Extensies : Microsoft .NET v1.1
Protocollen : SOAP (XML web services)
Tools : Microsoft Visual Studio 2003 Enterprise Developer
Microsoft SQL Server 2000
NUnit (automatische regressie testen)
CruiseControl (automatisch build en test)
NDoc (XML based documentatie generatie)
M4 (macro processor)
PVCS Version Manager, PVCS Tracker
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Page last updated at Apr 23, 2009