Header New Beetle (front)
Homepage
My Volkswagens
My Motorcycle
My Mazda 6
Curriculum Vitae
Software Projects
Private Information

Select one of the items listed above.

The homepage provides a general introduction about who I am, what I do and what I like

All lot of information and pictures of my 1950 Beetle and 2000 New Beetle.

Some pictures of my 1994 Honda VFR-750F

Some pictures of my 2004 Mazda 6 Executive (136bhp diesel)

Overview of my work experiences
(in Dutch only)

The photo gallery contains pictures of holidays, cars, etc...

Overview and downloads of some of my private software projects.

Personal information, such as my address, phonenumber, etc...
(password protected)


Algemeen
Profielschets

Cross Point
NUON Weilandproef
Schiphol FIFA
Yokogawa
Siemens/BenQ (TMS)
Rijkswaterstaat
Alstom Transport
Toock Sports
Siemens (Bluetooth)
Siemens (compressie)
Nedap Agri
KC Microsoft Windows
Vitatron
OcÚ
Van Vliet - Pijnacker
Fico Trim & Form Systems
Rotor
Siemens Nixdorf
Locamation
IBM Nederland
Opdrachtgever : Van Vliet - Pijnacker (via ICT)
Eindprodukt : Synopta
Tijdvak : januari 1997 - mei 1998

Omschrijving:

Van Vliet is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van regelsystemen voor de tuinbouw. Voorheen had ieder type systeem zijn eigen specifieke interface. Het hart van het nieuwe Synopta systeem is een PC die met alle regelsystemen communiceert en de informatie beheert in een Access database. De gebruiker kan m.b.v. de Graphic User Interface (GUI) het systeem beheren.

Mijn taak binnen dit project was het maken van de Graphic User Interface en het opzetten van de database server. Ik heb ook de libraries gemaakt voor de database communicatie op basis van Remote Procedure Calls (RPC). Hierdoor is het mogelijk om de database server op een transparante manier in een gedistribueerd systeem te gebruiken. De database server gebruikt Data Access Objects (DAO) om de Access database te benaderen.

De GUI is geschreven met behulp van de MFC library en maakt o.a. gebruik van de common controls, RPC en OLE drag and drop. De GUI heeft een aantal fundamentele verschillen met een 'traditionele' MFC applicatie. Om deze verschillen te overbruggen heb ik het MFC framework uitgebreid, zodat de applicatie naadloos in MFC past.

In de tweede fase van het project werkte ik 16 uur per week voor Van Vliet en verschoof mijn taak naar het ondersteunen en coachen van de software engineers op het gebied van programmeren van MS-Windows applicaties en MS-Access.

Bijzonderheden:

Apparatuur : IBM compatible PC
Programmeertalen : Visual C++ v4.2 / v5.0 (met MFC)
Operating Systemen : MS-Windows 95
O.S. Extensies : Data Access Objects (DAO)
Remote Procedure Calls (RPC)
Object Linking and Embedding (OLE)
Tools : MS Visual C++ v4.2 / v5.0
MS Access v7.0
MS Visual SourceSafe v4.0 / v5.0
Boundschecker
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Page last updated at Apr 23, 2009