Header New Beetle (front)
Homepage
My Volkswagens
My Motorcycle
My Mazda 6
Curriculum Vitae
Software Projects
Private Information

Select one of the items listed above.

The homepage provides a general introduction about who I am, what I do and what I like

All lot of information and pictures of my 1950 Beetle and 2000 New Beetle.

Some pictures of my 1994 Honda VFR-750F

Some pictures of my 2004 Mazda 6 Executive (136bhp diesel)

Overview of my work experiences
(in Dutch only)

The photo gallery contains pictures of holidays, cars, etc...

Overview and downloads of some of my private software projects.

Personal information, such as my address, phonenumber, etc...
(password protected)


Algemeen
Profielschets

Cross Point
NUON Weilandproef
Schiphol FIFA
Yokogawa
Siemens/BenQ (TMS)
Rijkswaterstaat
Alstom Transport
Toock Sports
Siemens (Bluetooth)
Siemens (compressie)
Nedap Agri
KC Microsoft Windows
Vitatron
OcÚ
Van Vliet - Pijnacker
Fico Trim & Form Systems
Rotor
Siemens Nixdorf
Locamation
IBM Nederland
Opdrachtgever : Vitatron (via ICT)
Eindprodukt : Vitatron.Vision
Tijdvak : oktober 1999 - augustus 2000

Omschrijving:

Vitatron is een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige pacemakers. Vitatron is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe generatie pacemakers onder de naam DA+. Een onderdeel van dit project is de Vitatron.Vision pacemaker programmer. Deze programmer wordt gebruikt voor het instellen van de pacemaker. De programmer is opgebouwd uit ruim twintig componenten die met behulp van een message broker met elkaar communiceren.

Mijn primaire taak binnen het DA+ project is het begeleiden van de programmeurs bij het ontwerpen en implementeren van de verschillende componenten. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor een consistent geheel en coaching van beginnende programmeurs. Verder dien ik binnen het DA+ project als een klankbord voor de architectuurgroep om de gekozen architectuur te reviewen.

De software is component-based, waarbij een strikte scheiding tussen de componenten is. Hierdoor is het goed mogelijk om de componenten afzonderlijk van elkaar te ontwikkelen en te testen. Het ontwerp van de componenten is gemodelleerd in UML, waarbij Rational Rose gebruikt is als case-tool. Door de relatief geringe systeemresources is er gebruik gemaakt van een eigen message broker om de performance te waarborgen.

Bijzonderheden:

Apparatuur : IBM compatible PC
Programmeertalen : C++ (gebruikmakend van STL)
Operating Systemen : Windows NT
OS/2
Tools : Visual SlickEdit
IBM C-Set++
Rational Rose 98 Professional C++ edition
Continuus/CM
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Page last updated at Apr 23, 2009